Terugblik 2021

Er is van de Kunst- en Cultuurroute 2021 een aantal foto’s en video gemaakt van onderdelen van de route.
De hele route in beeld brengen bleek ondoenlijk. Van het beschikbare materiaal is een video gemaakt in twee delen.

Onderstaand kunt u een goede indruk krijgen van hetgeen die dag geboden werd. Heel veel genoegen bij het bekijken daarvan! En, mocht u bezwaar hebben tegen een afbeelding dan hopen wij dat u dat even door wilt geven.