Cultuur – Historie

van gogh huis

1 Van Gogh Huis

Het Van Gogh Huis is gebouwd rond 1870 door de fam Gratema. Het is het enige, voor publiek toegankelijke, huis in Nederland waar Vincent van Gogh heeft gewoond en gewerkt.

De schilder Vincent van Gogh bracht in 1883 2 maand door in Nieuw-Amsterdam. Hij verbleef in het zogenaamde logement Scholte. Tegenwoordig staat dit bekend als het ‘Van Gogh Huis’. Er wordt beweerd dat Van Gogh de huur betaalde met schilderijen, maar dat de verhuurder deze niet kon waarderen en daarom als brandhout gebruikte. De juistheid hiervan is echter niet vastgesteld. Van Gogh schilderde onder andere ‘Ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam’

Tijdens een rondleiding in het Van Gogh Huis willen de vrijwilligers u graag alles over vertellen over de historie.

In het Van Gogh Huis zal op Zaterdag 5 oktober om 10 uur de Kunst & Cultuurroute “De Verbinding” Nieuw Amsterdam/Veenoord worden geopend.                                 

Adres: Van Goghstraat 1 7844 NP Veenoord       

molenaange

2  Molen Nooitgedacht

In 1862 was de bouw van de eerste molen gereed. Helaas brandde deze molen in 1904 af. De huidige molen verving in 1916 de nieuwe molen uit 1904, die ook bij een brand, ditmaal ten gevolge van blikseminslag, verloren was gegaan.

De windmolen is een met riet gedekte achtkantige stellingmolen met stenen onderbouw. De molen heeft sinds hij in Veenoord staat de functie van korenmolen ,maar dat is niet altijd zo geweest.

De molen is gebouwd in Leeuwarden, waar de molen een oliemolen was, daarna verhuisd naar Heerenveen en naar Hankate (Overijssel). De wieken hebben een vlucht van 22 meter. Een zgn. appelpot die in de molen wordt bewaard is een aandenken aan de tijd dat Nooitgedacht als oliemolen in gebruik was. In de molen kan U veel informatie verkrijgen over de cultuur historische gegevens van Veenoord/ Nieuw Amsterdam.

Adres: Industrieweg 15, 7841 BM Veenoord

Vr Ned Hervormd

4  Vrijz. Ned Hervormde kerk

Adres: Vaart NZ 50, Nieuw Amsterdam

foto Misker

6 Automobielhuys Misker

Het pand van Automobielhuys Misker zal omstreeks 1900-1910 zijn gebouwd.

De “fa. G.Misker en zonen” heeft dit pand in 1958 gekocht van de familie Rooseboom, groothandelaar in levensmiddelen.

Nadat het pand grondig is verbouwd hebben de zonen Jan en Aart de zaak van vader Gerrit Misker voortgezet. Aart verliet het bedrijf in 1969 en Jan kocht in 1972 een bedrijfspand in Emmen erbij. Nieuw-Amsterdam werd in 1986 door zoon Bert overgenomen. Hij heeft van zijn passie zijn werk gemaakt n.l. restauratie + verkoop van klassieke auto’s. Eerst voornamelijk engelse oldtimers. Momenteel, al diverse verbouwingen verder, zetten de zonen Jan-Aart en Marc samen het bedrijf verder, en nu zie je ook andere merken binnen het bedrijf voor restauratie zoals Porsche – Thunderbird – Kever.

Adres: Vaart NZ 91, Nieuw Amterdam

noorderkerkaange

8  Noorderkerk

De gereformeerde kerk de Noorderkerk Is een recht gesloten zaalkerk met parabolvormig dak en overhoekse dakruiter. Uitbouwen aan in het midden van de lange zijden geven de kerk inwendig het karakter van een centraalbouw.

Deze impressionistische kerk uit 1925 is ontworpen door W.van Straten.

De kerk zal tijdens deze route opengesteld worden voor bezoekers en het is zeer zeker de moeite waard deze kerk te bezichtigen.

Adres: Vaart N.Z. 139 Nieuw Amsterdam.

zuiderkerkaange

9  Zuiderkerk

De Zuiderkerk is gebouwd in 1873 naar een ontwerp van H.C. Winters. 

Het betreft hier een zogenaamde Waterstaatkerk, verwijzende naar de Provincie die ter besparing van de bouwkosten subsidie verleende op voorwaarde dat het ontwerp zou geschieden door ingenieurs van de provinciale Waterstaat. Het is een zaalkerk met vijf traveeën (vakken tussen twee steunpunten) opgetrokken in metselwerk met lisesen (verticale enigszins uit de muur vooruit springende banden) In 1876 is in de toren een luidklok geplaatst. Het van Dam orgel stamt uit 1902 en is in 2011 volledig gerestaureerd. De zuiderkerkgemeente wil een open gemeente zijn.

Adres: Vaart ZZ 86 Nieuw Amsterdam

kazerne

10 Voormalig Kazerne Nieuw Amsterdam

De koninklijke Marechaussee Brigade Nieuw-Amsterdam werd uitgezet op 13 december 1889 en opgeheven op 1 maart 1943

Opnieuw opgezet op 8 mei 1945 en wederom opgeheven op 1 oktober 1954.

met fronten.De voormalige marechaussee kazerne (Vaart ZZ 104-105 Nieuw-Amsterdam) is een fors op een boerderij lijkend-dwarspand naar plannen van H.Rozema uit 1891 voorzien van een iets risalerende middenpartij

11.0. Café Postkantoor

12  Voormalig Postkantoor 

Het voormalig postkantoor in Nieuw Amsterdam aan de Vaart ZZ .2 is rond 1908 opgetrokken naar een ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters waarin chaletstijlelementen en neogotische details zijn gecombineerd. Vanaf 16 december 2010 Café Postkantoor. Na een grootschalige verbouwing omgetoverd naar een gezellig café voor jong en oud en zeer zeker een sfeervolle plek om tijdens de route een drankje te nuttigen.

Adres: Vaart ZZ 67. Nieuw Amsterdam

voormalig schoolmeestershuis Dommerskanaal

16 Voormalig schoolmeestershuis

De dossiers van de gemeente Emmen laten in het ongewisse over het bouwjaar van het huis, maar dat zal begin 1900 zijn geweest. De naastgelegen, voormalig openbare lagere school ‘ Nieuw Amsterdam 2’ is gebouwd in 1899.

In de gevels van het hoofdmeestershuis vindt men gele banden tussen de bakstenen opbouw. Men lette ook eens op het mooie metselmozaïek in de boogvelden boven de ramen en het stervormige bovenlicht in het raam op de zolderverdieping. Het huis is onder rijk architectuur gebouwd. Het huis vertoont veel overeenkomst met de meesterswoning in Zuidbarge.

Adres: Dommersweg 32, Nieuw Amsterdam

17  Veenkoloniale boerderij

16 Agrarisch erfgoed

Twee oorspronkelijk identieke boerenschuren worden in 1912 naast elkaar gebouwd door de gebroeders Salomons. Zij hebben een deel van het pas ontgonnen land van het Amsterdamscheveld aangekocht om daaropeen bestaan te verwerven.

Vooral de schuurruimte is van belang vooropslag van het koren, de aardappels. Eind jaren zestig wordt de boerderij opnummer 11 (schuur en grond) overgenomen door Berend Trip sr en zijn zoon Be zet het bedrijf voort.

Echter geen van zijn vier dochters wenst zich werkzaam als ondernemer op dit bedrijf, dus Be verkoopt de grond aan omliggende ‘landburen’ in 2010 doch blijft in de boerderij wonen die na een ingrijpende verbouwing nu ook ruimte biedt aan natuurlijke wandobjecten gemaakt door een van de dochters Trip.Een andere vorm van ‘opslag’ om meerdere redenen op een toepasselijke plaats.

labaix

17 Villa La Paix

Het landhuis werd in 1874 gebouwd in eclectische stijl in opdracht van Drentsche Landontginning Maatschappij. De eerste bewoners waren Lodewijk Dommers met zijn moeder Carolina Franscisca La Paix en zijn drie zussen. Dommers was administrateur en zaakwaarnemer bij de DLM. Lodewijk Bernardus Johannes Dommers, ook wel meneer Louis genoemd, werd in 1884 de eerste burgermeester van Schoonebeek.

Adres: Stieltjeskanaal WZ 142 Nieuw Amsterdam

Mr. DRS. W Visscher is zaterdag 5 oktober aanwezig om u alles over het ontstaan en de geschiedenis van Nieuw Amsterdam en Veenoord te vertellen.

snikke

24 Snikke Johannes Veldkamp

De Snikke werd in 1907 te Lemmer gebouwd. Het is een zogeheten Groningse trekschuit, die 19,66m lang en 3,36m breed is. In 1937 voer deze Snikke onder de naam “Koopmans Welvaren” door Drenthe heen. Tegenwoordig wordt de Snikke gebruikt voor vaartochten door de kanalen van Zuidoost Drenthe. De schippers en gastvrouwen , die het de passagiers onderweg zoveel mogelijk naar de zin willen maken zijn vrijwilligers van de Stichting Snikke Johannes Veldkamp”. De Stichting heeft als doel de Snikke in de vaart te houden en te bewaren als cultureel en historisch erfgoed voor Zuidoost Drenthe.