Cultuur/Historie

Van Goghhuis

Van Gogh Huis

Het Van Gogh Huis is gebouwd rond 1870 door de familie Gratema. Het is het enige, voor publiek toegankelijke, huis in Nederland waar Vincent van Gogh heeft gewoond en gewerkt.
De schilder Vincent van Gogh bracht in 1883 twee maanden door in Nieuw-Amsterdam. Hij verbleef toen in het zogenaamde logement Scholte. Tegenwoordig staat dit bekend als het ‘Van Gogh Huis’. Er wordt beweerd dat Van Gogh de huur betaalde met schilderijen, maar dat de verhuurder deze niet kon waarderen en daarom als brandhout gebruikte. De juistheid hiervan is echter niet vastgesteld. Van Gogh schilderde onder andere ‘Ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam’.
Tijdens een rondleiding in het Van Gogh Huis willen de vrijwilligers u graag alles over vertellen over de historie. In het Van Gogh Huis wordt de Kunst & Cultuurroute “De Verbinding” Nieuw Amsterdam/Veenoord geopend.

Adres: Van Goghstraat 1 Veenoord           

Snikke Johannes Veldkamp

Snikke Johannes Veldkamp

De Snikke werd in 1907 te Lemmer gebouwd. Het is een zogeheten Groningse trekschuit, die 19,66m lang en 3,36m breed is. In 1937 voer deze Snikke onder de naam “Koopmans Welvaren” door Drenthe heen. Tegenwoordig wordt de Snikke gebruikt voor vaartochten door de kanalen van Zuidoost Drenthe. De schippers en gastvrouwen , die het de passagiers onderweg zoveel mogelijk naar de zin willen maken zijn vrijwilligers van de Stichting Snikke Johannes Veldkamp”. De Stichting heeft als doel de Snikke in de vaart te houden en te bewaren als cultureel en historisch erfgoed voor Zuidoost Drenthe.

Molen Nooitgedacht

Molen Nooitgedacht

In 1862 was de bouw van de eerste molen gereed. Helaas brandde deze molen in 1904 af. De huidige molen verving in 1916 de nieuwe molen uit 1904, die ook bij een brand, ditmaal ten gevolge van blikseminslag, verloren was gegaan.
De windmolen is een met riet gedekte achtkantige stellingmolen met stenen onderbouw. De molen heeft sinds hij in Veenoord staat de functie van korenmolen, maar dat is niet altijd zo geweest.
De molen is gebouwd in Leeuwarden, waar het een oliemolen was, daarna verhuisd naar Heerenveen en naar Hankate (Overijssel). De wieken hebben een vlucht van 22 meter. Een zgn. appelpot die in de molen wordt bewaard is een aandenken aan de tijd dat Nooitgedacht als oliemolen in gebruik was. In de molen kan U veel informatie verkrijgen over de cultuur historische gegevens van Veenoord/ Nieuw Amsterdam.

Adres: Industrieweg 15, Veenoord

Voormalige Waterzuivering

Oude Waterzuivering c.q. Taalwerkplaats

Lang geleden, de exacte datum is niet te achterhalen, waren deze historische gebouwen in gebruik als waterzuivering voor Nieuw-Amsterdam totdat deze werden vervangen door nieuwbouw aan de Dikkewijk.
In oktober 2009 betrok Mart Brok, initiatiefnemer en oud-stadsdichter deze locatie. Nadat met veel gevoel voor avontuur de Oude Waterzuivering aan de Zijtak OZ bewoonbaar was gemaakt is een dapper bestuur aan de slag gegaan om de Taalwerkplaats leven in te blazen. Vele activiteiten werden georganiseerd. Cursussen, workshops, voorstellingen, schrijfwedstrijden en een heus Schrijverscafé verwenden de inwoners uit de regio. Op 1 juni 2020, na ruim 10 jaar viel het doek voor de Taalwerkplaats.
In 2021 kwamen er nieuwe bewoners die van deze historische locatie weer een levendige en culturele omgeving willen maken.

Adres: Zijtak O.Z. 66 Nieuw Amsterdam

Noorderkerk

Noorderkerk

De gereformeerde kerk de Noorderkerk Is een recht gesloten zaalkerk met parabolvormig dak en overhoekse dakruiter. Uitbouwen aan in het midden van de lange zijden geven de kerk inwendig het karakter van een centraalbouw.
Deze impressionistische kerk uit 1925 is ontworpen door W.van Straten.
De kerk zal tijdens de route opengesteld worden voor bezoekers en het is zeer zeker de moeite waard deze kerk te bezichtigen.

Adres: Vaart N.Z. 139 Nieuw Amsterdam

Zuiderkerk

Zuiderkerk

De Zuiderkerk is gebouwd in 1873 naar een ontwerp van H.C. Winters. 

Het betreft hier een zogenaamde Waterstaatkerk, verwijzende naar de Provincie die ter besparing van de bouwkosten subsidie verleende op voorwaarde dat het ontwerp zou geschieden door ingenieurs van de provinciale Waterstaat. Het is een zaalkerk met vijf traveeën (vakken tussen twee steunpunten) opgetrokken in metselwerk met lisenen (verticale enigszins uit de muur vooruit springende banden) In 1876 is in de toren een luidklok geplaatst. Het Van Dam orgel stamt uit 1902 en is in 2011 volledig gerestaureerd. De Zuiderkerkgemeente wil een open gemeente zijn.

Adres: Vaart ZZ 86 Nieuw Amsterdam

Café Postkantoor

Café Postkantoor 

Het voormalig postkantoor in Nieuw Amsterdam aan de Vaart ZZ .2 is rond 1908 opgetrokken naar een ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters waarin chaletstijlelementen en neogotische details zijn gecombineerd. Vanaf 16 december 2010 Café Postkantoor. Na een grootschalige verbouwing omgetoverd naar een gezellig café voor jong en oud en zeer zeker een sfeervolle plek om tijdens de route een drankje te nuttigen.

Adres: Vaart ZZ 67. Nieuw Amsterdam

Schoolmeesterhuis

Voormalig schoolmeestershuis

De dossiers van de gemeente Emmen laten in het ongewisse over het bouwjaar van het huis, maar dat zal begin 1900 zijn geweest. De naastgelegen, voormalig openbare lagere school ‘ Nieuw Amsterdam 2’ is gebouwd in 1899.
In de gevels van het hoofdmeestershuis vindt men gele banden tussen de bakstenen opbouw. Men lette ook eens op het mooie metselmozaïek in de boogvelden boven de ramen en het stervormige bovenlicht in het raam op de zolderverdieping. Het huis is onder rijk architectuur gebouwd. Het huis vertoont veel overeenkomst met de meesterswoning in Zuidbarge.

Adres: Dommersweg 32, Nieuw Amsterdam

La Paix

Villa La Paix

Het landhuis werd in 1874 gebouwd in eclectische stijl in opdracht van de Drentsche Landontginning Maatschappij. De eerste bewoners waren Lodewijk Dommers met zijn moeder Carolina Franscisca La Paix en zijn drie zussen. Dommers was administrateur en zaakwaarnemer bij de DLM. Lodewijk Bernardus Johannes Dommers, ook wel meneer Louis genoemd, werd in 1884 de eerste burgermeester van Schoonebeek.

Adres: Stieltjeskanaal WZ 142 Nieuw Amsterdam

Automobielhuys Misker

Het pand waar Automobielhuys Misker is gevestigd is ruim 100 jaren oud. Vooreerst zat hier een groothandel en in 1958 heeft Autobedrijf Misker na een grondige verbouwing het pand overgenomen. In 1986 volgde de 2de verbouwing onder de naam Autobedrijf B.M. Misker en de laatste grandioze verbouwing is recentelijk voltooid door de 3e en de 4e generatie Miskers.
Adres: Vaart NZ 28 Nieuw-Amsterdam

Groene Kruisgebouw

Het kruis is in baksteen ingemetseld aan de voorkant van het huis. Je moet goed kijken om het te ontdekken. Het wijkgebouw dateert van 1935 en is jaren gebruikt als consultatiebureau t.b.v. de zuigelingenverzorging en uitleen van hulpmiddelen. De Emmer Courant van 25 januari 1935 gaf de volgende omschrijving. “Het in eenvoudige stijl opgetrokken riante huis der hulpvaardigheid, staande midden in de plaats, aan het Akkermansdijkje, is een mooie aanwinst voor het dorp, met welks totstandkoming we vereeniging en bevolking van harte gelukwenschen”. Momenteel gebruikt als bakstudio waar biologisch brood en banket op bestelling wordt vervaardigd. 

Adres: Wijkstraat 15-17 Nieuw-Amsterdam met het ‘groene’ kruis in de voorgevel.